maj 2, 2017 Borohus

Hur går ett husbygge till?

Det första man ska tänka på är att hitta en tomt. Utan det kan man inte veta hur huset ska se ut och passa in i själva tomten. Här är det viktigt att ta reda på prislappen. Inte bara för tomten, utan även för vad det kan kosta att ansluta el och vatten samt eventuella andra kostnader. Detta handlar också om att hitta en bra placering för ditt hus. Finns det bra möjligheter till skolor för era barn? Var ligger bussförbindelserna, parkering, frisörer, pizzerior? Därefter måste ni ta reda på om man ens får bygga på tomten och vilka regler som gäller. Detta är något som kommunen avgör. Titta också med lantmäteriet om tomten är pantsatt eller om det existerar något servitut. Det kan också vara bra att veta framtida förändringar för området som stadsbyggkontoret har planerat.

Sedan kommer det till att planera själva huset. Hur ser eran budget ut? Vad ska det kosta i månaden att bo i huset efteråt? Eran bank kan hjälpa er med en boendekalkyl och hur mycket ni får låna till huset. Därefter kan ni kartlägga era behov och önskemål för att sedan bygga upp huset utefter dessa samt, tomten och er ekonomi. Ni hjälps här utav våra färdiga modeller över olika planlösningar som sedan kan anpassas efter er. Därefter kommer det behövas en kontrollansvarig som ansvarar för att alla bestämmelser följs och som garanterar byggnadens kvalitét. Det finns sedan mycket mer att tänka på. När ritningarna godkänns ska man bestämma vilka material och utrustningar som ska användas till t.ex. fönster, hushållsmaskiner, kök och så vidare. Efter det är godkänt så gör man en slutgiltig beställning.

Mycket mer om detta finns att läsa på borohus hemsida!